Register

Регистрацията отнема секунди - просто попълнете полетата отдолу и профилът ви ще бъде създаден веднага.

FACEBOOKGOOGLE

Детайли за акаунта

Детайли за профила

Име (задължително)

Това поле може да се види от: Everyone

Местонахождение

Това поле може да се види от: All Members

Специалност/професия

Това поле може да се види от: All Members

Условия за ползване

Задължения на потребителя при регистриране

Регистрирайки се в Центъра по обективизъм, Потребителят се съгласява:
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни).
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Центърът по обективизъм има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до цялата информация на страницата. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Центърът по обективизъм уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Защита на личните данни.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Дясната перспектива за България при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Центъра по обективизъм по електронен път и при необходимост от помощ от администратор на странцата Дясната перспектива за България. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на страницата, се съхраняват, обработват и използват от Центъра по обективизъм за целите на поддръжка на определени функционалности и за целите на публичността на събития и итицативи, организирани от страницата.

Центърът по обективизъм изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Центърът по обективизъм си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури, или за да се спазят настоящите условия.

Условия за поверителност

Този сайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са файлове, създадени от посетени от вас уебсайтове, в които се съхранява информация – като например предпочитания от вас език или данни за потребителския ви профил. По този начин идентифицираме вашата самоличност. Благодарение на „бискитките“ не е необходимо непрекъснато да попълвате формуляри или да се пререгистрирате.

I agree to these Terms and Conditions
X
Към лентата с инструменти