Необходими съвети към онзи, който иска да стане богат

Помни, че времето е пари; който може да спечели с труда си десет шилинга дневно, а през другото време да се разхожда и мързелува, той тряБва да знае, че ако е похарчил дори шест пенса за свое удоволствие( което не включваме в сметкита), той покрай това просто е похарчил още пет шилинга и дори повече.

Помни, че кредитът е пари. Ако някой платежоспособен остави при мен парите си, то той ми подарява совите интереси или пони онова, което бих могъл да предприема през това време.. Това се отнася за значителна сума, ако човека я има и я вложи по подходящ начин.

Помни, че парите притежават създаваща и плодовита природа. Парите могат да произвеждат пари, новополучените продължават създаването, и т.н. Пет шилинга в оборот са вече шест, в нов оборот вече седем шилинга и три пенса, и т.н., докато станат сто фунта стерлинги. Колкото повече притежаваш в наличност, толкова повече те растат чрез оборота, така че ползата от тях непрекъснато се увеличава. Който убие една свиня майка, той унищожава потомството й до хилядния член. Който загули петшилингова монета, унищожава всички, което би могло да се произведе от нея – цели купчини фунт стерлинги.

Помни, че – според поговорката – един добър платец е господар на всяка кесия.Известният с точното плащане на уречената дата може по всяко време да вземе назаем парите, от които в момента приятелите му не се нуждаят.

Това понякога е от голяма полза. Заедно с прилежността и умереността нищо друго не допринася така за напредването на младия човек, както точността и честността при всички негови сделки. Затова по-добре не задържай и час повече дължимите пари, та твоите разсърдени приятели да не завържат кесиите си завинаги.

Постоянно трябва да се спазват и най-незначителните правила, спомагащи за получаването на кредита. Онзи, който ти вярва, ще бъде доволен да слуша ударите на твоя чук в 5 часа заранта или 8 часа вечерта- и това ще го удовлетвори за половин година напред, но ако той те види около билярдната маса или чуе гласа ти в кръчмата по време, когато би трябвало да си на работа ,той още на следващия ден ще си поиска парите обратно.

Трябва също така да помниш задълженията си – това те представя както като прилежен, така и като честен човек, което спомага за увеличаването на твоя кредит.

Пази се от това – да смяташ за своя собственост всичко, което притежаваш, и да живееш според притежаваното. Мнозина, които са получили кредит, изпадат в подобна заблуда. За да я предотвратиш, направи точна сметка на всичко, що дължиш, и на онова ,което получаваш. Ако си направиш труда да се взреш в дреболиите, това би ти донесло следния положителен ефект: ще забележиш как уж незначителни разходи водят до изхарчването на огромни суми – така ще установиш какво може да бъде спестено и колко ще бъде спестено в бъдеще.

Ако си достатъчно умен и честен човек, можеш да една година да превърнеш сума от шест лири в сто. Онзи, който дневно пропилява едни грош, годишно губи шест лири, а истинската загуба е сто. Ако някой всекидневно губи време на стойност един грош –а това могат да бъдат просто няколко минути – той губи прпавото си да употреби сто лири годишно. Който безполезно пропилее време, струващо пет шилинга, той все едно че ги е хвърлил в морето. Загубилият пет шилинга губи не само тях, но и стойността на всичко, което би спечелил при евентуалната им употреба – което означава значителна сума, ако човек е достигнал една по-сериозна възраст.

Превод: Георги Кайтазов

20.05.2010

0 responses on "Необходими съвети към онзи, който иска да стане богат"

Leave a Message

X
Към лентата с инструменти