Що е капитализъм?

Тази лекция от 1967 година е крайъгълният камък в разбиранията на Айн Ранд за капитализма. В нея тя задълбочено обяснява какво представлява капитализмът, защо той често бива разбиран погрешно и защо той е единственият обществен строй, който е в съзвучие с човешката природа. Тя дискутира философските и етичните корени на капитализма и ги противопоставя на морално-философските доктрини, които водят до управление чрез насилие. След това тя анализира прогреса при капитализма и защо той е принципно различен от т. нар. „прогрес” при етатисткото общество.

21 STUDENTS ENROLLED

Ранд засяга въпроси като:

 • Каква е същността на човешката природа?
 • Коя е принципната основа на концепцията за правата на индивида?
 • Кои са другите обществени строеве, които не са съзвучни с нея?
 • Защо служенето на „общото добро” не е здравословен принцип за управлението на едно свободно общество?
 • Какви са различните виждания за това, какво е „доброто” и как те формират възгледите на хората относно това, какво представлява един справедлив обществен строй?
 • Каква е етичната основа на всички тирании в историята?
 • Кой преуспява на свободния пазар?
 • Как свободният пазар отприщва творческите възможности на
  READ MORE

човека?

 • Какво често не се разбира по отношение на прогреса при капитализма?
 •  

  Този курс е извадка от едноименното есе на Ранд, което е значително по-дълго и по-изчерпателно. На обучаващите се, които биха искали да задълбочат познанията си за възгледите на Ранд за капитализма, се препоръчва да се запознаят не само с настоящия курс, но и със самото есе

  LESS

  Course Curriculum

  No curriculum found !

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

  No Reviews found for this course.

  X